Disclaimer

 

Deze website is een product van Oosten Staphorst

Van Oosten Staphorst zet zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze website
zo volledig en nauwkeurig mogelijk te publiceren, echter aan geen van deze informatie kunnen rechten worden ontleend.
Van Oosten Staphorst kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Al het digitale materiaal op deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van Van Oosten Staphorst worden verveelvoudigd en/of
openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een
geautomatiseerd gegevensbestand, of op enige andere manier.
Aanvragen voor toestemming dienen te worden gericht aan Oosten Staphorst.

De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen ten allen tijden zonder enige
kennisgeving worden aangebracht.

De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van
derden. Van Oosten Staphorst heeft geen zeggenschap over deze websites. Van Oosten Staphorst is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Van Oosten Staphorst aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door Van Oosten Staphorst op welke wijze dan ook.

Het Nederlands recht is van toepassing.